Vedfakta

Ekonomi
På grund av kraftigt stigande el- och oljepriser, har vedeldning under senare år, blivit ett ekonomiskt bra alternativ till att helt eller delvis värma sitt hus. Om man eldar på rätt sätt med ved är det också bra för både miljö och klimat.

Trädslag
Björkved är vår vanligaste ved på grund av sitt höga innehåll av energi i förhållande till sin volym. Andra trädslag, som t. ex. bok, ek, rönn och ask har visserligen större energiinnehåll kontra volym men dessa trädslag är inte så vanligt förekommande som björk.

Lagring
När man torkar och lagrar ved är det viktigt att veden ligger luftigt och inte för tätt packad. Ett bra alternativ är att lagra veden under ett tak på stolpar utan väggar. Veden bör inte täckas med presenning el. dyl. Gör man det kondenseras fukten istället och återförs som vatten.

Torkning
Veden skall torkas på våren (mars-juni) då luftfuktigheten är som lägst. I början på Juli ökar luftfuktigheten. Hos nykluven björkved ligger fuktighetsgraden på minst 45%. Fukthalten mäter man enkelt med en fuktmätare. Fuktmätare finns att köpa från 200 kr. (t. ex hos Clas Ohlson)

Eldning
För att få ut högsta möjliga energi ur veden bör fuktighetshalten inte överstiga 20 %. Eldar man med ved som är fuktigare än 20 %, går en stor del energi åt till att “koka” bort vattnet ur veden. När man eldar ek, som har ett högt innehåll av energi men också innehåller garvsyra, bör man blanda upp den med annan ved för att inte få skador på eldningsanordningen.

Varukorg
Scroll to Top
Call Now Button