Köpvillkor

Priser

Vi redovisar alla våra priser inklusive leverans och moms. Offert för önskemål om volymer eller antal vedsäckar som inte presenteras på hemsidan ges på förfrågan.

Leverans

Vi levererar i Storstockholm. Beroende på säsong och efterfrågan varierar leveranstiden.

Leverans hem till dörren förutsätter att vi ges fri transport fram till tomt, uppfart eller port. Vid leveranser till lägenhetshus levereras veden innanför porten. Vid önskemål om bärhjälp till lägenhetsdörren tillkommer extra kostnad. Bärhjälpen ska beställas innan leveransen och debiteras med 350 kr inkl. moms per påbörjad halvtimme. Vi kontaktar er via telefon om tid för leverans.

Betalningsvillkor

Vi använder oss av Payson som ger dig möjlighet att betala direkt, dela upp betalningen eller använda dig av Swish. Paysons betalningsvillkor gäller.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter leverans. Du bekostar dock frakten tillbaka till vårt lager. Vi kan även hämta veden till en kostnad av 800 kr.

Reklamation

Vi gör allt för att säkerställa kvaliteten på veden. Ibland kan fel uppstå. Om du upplever att något är fel med den ved du har köpt av oss så vill vi gärna att du hör av dig till oss så att vi snabbt kan åtgärda problemet. För att kunna hjälpa till att åtgärda eventuella fel behöver du meddela oss senast 5 arbetsdagar från att veden levererats till dig. Skicka ett mejl till oss med bild och beskriv vad som är fel, samt hur många säckar. Vi gör därefter en besiktning och byter ut dåliga säckar.

GDPR & Integritetspolicy

Denna information avseende personlig integritet beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

Ansvar för dina personuppgifter

Registeransvarig för de personuppgifter företaget samlar in och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Personuppgifter som vi samlar in

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du utför olika typer av aktiviteter i våra digitala kanaler. Exempelvis när du gör en beställning, gör en bokning, gör en fakturabetalning, mailar oss, besöker våra webbsidor, besöker våra profiler på sociala medier, är deltagare i de tävlingar som vi arrangerar, deltar i våra kundundersökningar, deltar på något av våra event, eller liknande.

Hantering och lagring av dina uppgifter

De uppgifter vi samlar in från dig lagras i länder godkända enligt GDPR. Vi kan komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till land utanför EU/EES, kommer åtgärder göras för att fortsatt skydda personuppgifterna. Vi utför även de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Tillgång till dina uppgifter

Vi kan vid något tillfälle behöva lämna ut personuppgifter till tredje part, såsom tjänsteleverantör. Tredje part som vi lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information får enbart använda informationen i syfte att marknadsföra och förbättra de tjänster och produkter vi tillhandahåller. Personuppgifter kan lämnas ut av oss om det behövs för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter. Detta för att bibehålla våra rättsliga intressen. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Rättelse och radering

Vi har fullt ansvar för att behandla dina uppgifter korrekt. Skulle du upptäcka att dina uppgifter är felaktiga eller insamlats på olaglig grund kan du begära att vi rättar eller raderar dina uppgifter.

Om det finns ett lagstadgat krav på lagring såsom bokföringsregler kan vi inte radera dina uppgifter. Likaså om det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Till exempel vid obetalda skulder, eller om de behövs för att kunna uppfylla ett avtal.

Dataportabilitet

Vi har rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra de personuppgifter du försett oss med i ett allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig via exempelvis sociala kanaler.

Begränsning av behandling

Du har rätt att invända mot behandling som baseras på avvägning av intresse eller samtycke. Du kan när som helst invända mot att dina uppgifter används för marknadsföring.

Utöva dina rättigheter

Du har rätt att invända mot behandling som baseras på avvägning av intresse eller samtycke. Du kan när som helst invända mot att dina uppgifter används för marknadsföring.

Uppdateringar till detta integritetsmeddelande

Vi kan behöva uppdatera din integritetsinformation. Den senaste integritetsinformationen finns alltid tillgängligt på bgh-bjorkved.se där vi meddelar dig om eventuella förändringar i integritetsinformationen.

Varukorg
Scroll to Top
Call Now Button